ISSUE Detail

การเงินธนาคาร

  • ISSN : 0125-7597
  • LANGUAGE : ไทย
  • Vol. : -
  • No. : 465-Jan-2021
  • Subject Branch : Journal

Detail

วารสารข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันรายเดือนที่นำเสนอข่าวสารด้านการเงิน ครอบคลุมทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์สำหรับผู้บริหาร ที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจและติดตามมายาวนาน โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด โดยมีกลุ่มผู้อ่านทั้งผู้บริหารระดับสูง พนักงานธนาคาร พนักงานเอกชน เจ้าของธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระมากมาย