วารสารธรรมศาสตร์

39

ข่วงผญา

14

TPA NEW

25

สมุนไพรรักษาโรค

105

วารสารสายตรงศาสนา

6

วารสารสายตรงศาสนา

5

วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

12

ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม

2

วารสารโพธิยาลัย

45